Make your own free website on Tripod.com

Rawatan Tradisi

Prosidur Pesanan

Halaman Utama | Prosidur Pesanan | Pertanyaan | Maklumbalas

Borang Prosidur Pesanan

Sebelum anda membuat pesanan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu ini sila baca dengan teliti 'Pengesahan Pengijazahan' ini. Kepada Penyusun ini merupakan suatu proses yang amat penting dalam pengurniaan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu kepada anda demi menjamin keampuhan dan kemujarabannya apabila diamalkan kelak. insyaallah.

PENGESAHAN PENGIJAZAHAN

bismillatina.gif

Bismillah - irrahman - irrahim
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya menerima pengijazahan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu ini dengan tujuan baik bagi faedah umum serta diatas jalan-jalan yang benar, dengan menurut syarat-syaratnya sebagaimana yang disebut dibawah ini.
 
Wallahi; Wabillahi; Watallahi;
 
1. Saya berjanji akan mengamalkan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu ini demi tujuan baik sahaja dan menurut landasan ugama islam, sekiranya saya mengamalkannya untuk tujuan yang salah dan bertentangan dengan ajaran islam maka saya akan dilaknat oleh Allah SWT.
 
2. Saya juga faham akan sesungguhnya sekiranya saya mengamalkan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu ini demi tujuan yang salah, mengakui bahawa Penyusun Laman Web ini akan terlepas dari sebarang tanggung jawab baik di dunia mahupun di akhirat kelak.
 
3. Saya juga faham akan sesungguhnya Penyusun Laman Web ini tidak pernah mengunjurkan saya untuk mengamalkan Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu ini demi tujuan yang salah serta bertentangan dengan agama Allah SWT.
 
 
4. Saya juga mengakui sesungguhnya saya menghalalkan dunia dan akhirat bayaran fadilat ini sebagai upah penyediaan serta perlaksanaan
Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu yang berjumlah Ringgit Malaysia Tujuh Sahaja yang telah saya jelaskan secara tunai.
 
5. Saya juga berjanji dan mengakui dengan izinNya  jua Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu akan keampuhan dan kemujaraban akan berhasil tanpa ada kuasa lain, insyaallah saya akan senantiasa merendahkan diri dan menyatakan ubudiyah terhadap uluhiyahNya, menganjurkan keikhlasan serta keihsanan dalam melaksanakan amalan ini, meng esakan Allah SWT dan menjauhkan diri dari syirik, memohon ditunjukki shiraatal mustaqiim, jalan yang lurus dan diredai Allah SWT.
 
 

FADILAT ATAU UPAH PERLAKSANAAN
 
Fadilat atau upah perlaksanaan amalan ini sebanyak RM 5 bagi tiap-tiap satu amalan 

Telah Baca Dan Faham 'Pengesahan Pengijazahan'
Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu yang anda kehendaki. Sertakan no. yang boleh didapati dari laman web.
Sila nyatakan permasalahan yang anda hadapi, nyatakan dengan jelas dan lengkap.
Nama penuh
Tarikh Lahir
Nama Ibu
Nama penuh pesakit ( sekiranya bukannya untuk kegunaan anda )
Tarikh Lahir
Nama Ibu
Alamat Lengkap ( Untuk Tujuan Penghantaran )
No. Tel / HP
Email Anda
Nama Bank ( Cth; RHB, MAYBANK, CIMB, dll )
Cawangan Bank ( Cth; Ipoh, Kepong dll )
Tarikh Pembayaran Dibuat
Jumlah Pembayaran Dibuat
Masa Pembayaran (Jam & Minit )
No Transaksi Pembayaran
Melalui Urusniaga
  

Copyright 1995-2008, Rawatan Mujarobat Tradisi Melayu.

All Reserved Rights  About this website | Legal & Privacy | Partners